CURSUS NEUROFYSIOLOGISCHE HOUDINGSREGULATIE

Boek hier de cursus.

CURSUS NEUROFYSIOLOGISCHE HOUDINGSREGULATIE

Snelheid, eenvoud en efficiëntie. Dit zijn de drie sleutelwoorden van een therapie die zijn oorsprong vindt in de onderzoekingen van de Franse neuroloog René J. Bourdiol. Een therapie die uitgaat van de basis waarop het lichaam is gegrondvest, het startpunt van houding: voeten.

In Nederland waar we huizen willen bouwen op een overwegend weke bodem, weten we, als geen ander land, het belang van een degelijk en stabiel fundament op waarde te schatten. Een ondergrond die niet adequaat meer is zorgt voor scheefstand, barsten en scheuren en uiteindelijk het te gronde gaan van het gebouw.

De vorm en de stand van de voeten bepalen in grote mate de lichaamshouding. Houding betekent continu aanpassen aan veranderende omstandigheden. Een veelvoud aan spieren, banden en gewrichten zorgt voor een optimale mogelijkheid om elke verandering die van buiten op ons inwerkt op te vangen en om te zetten in de best mogelijke positie. Dat betekent een minimaal energieverbruik en een maximale beweeglijkheid. Een lang volgehouden werkhouding, afwijkingen in de wervelkolom of in de stand van de voeten maar ook lichamelijke veranderingen door psychische factoren belasten het lichaam dermate dat er “barsten” en “scheuren” in het gebouw ontstaan.

Voor de acupuncturist betekent een juiste houding een optimale doorstroming van de meridianen en daarmee een versterking van het therapie effect. Een optimale energiedoorstroming vanuit de stand van de voeten en houding is terug te vinden in de Tai Chi.

De eenvoud van de therapie bestaat hierin dat verandering van de voetenstand direct invloed heeft op de gehele houding en daarmee op alle (overbelaste) posturele- c.q. houdingsspieren. Het is mogelijk door een lichte prikkeling van entero- en exteroceptieve sensoren in de voet een bewust en corrigerend effect uit te oefenen op compenserende scheefstanden en gewrichtsblokkades. De therapie bestaat uit het gebruik maken van 1-3 mm dunne inlegzooltjes met een specifiek prikkelend reliëf. 

De efficiëntie is te vinden in het effect dat al bij één behandeling merkbaar is en dat door het consequent dragen van deze dunne inlegzolen kan worden vastgehouden.

De snelheid zien we terug in de tijdsduur die nodig is voor diagnose, onderzoek en behandeling. Een korte, gerichte anamnese, een adequate analyse van de houding en een direct merkbaar effect op houding en pijnbeleving door het plaatsen van de zoolelementen. Patiënten kunnen zich na jaren pijnklachten in zeer korte tijd aanzienlijk beter voelen.

De cursus behandelt in twee dagen naast een opfrissing van anatomie, neurologie en fysiologie, o.a. platvoeten (yin)en holvoeten (yang) en de effecten daarvan op de lichaamshouding en de daarmee gepaard gaande klachten, houdingsanalyse, statische en dynamische spieren, spierkettingen, effecten van de individuele  therapeutische zoolelementen, bekkenscheefstanden / beenlengteverschillen met hun compensaties, interpreteren van podogrammen, etc. Praktische oefening is zeer belangrijk en zal steeds tijdens de lessen plaatsvinden. Aan het einde van de cursus kent u de principes om een gericht onderzoek te kunnen doen. Al dan niet als aanvulling op uw eigen therapie kunt u daarna zelf therapeutische zolen voorschrijven.

In de cursus is facultatief inbegrepen een dagdeel meelopen in het Postureel Medisch Centrum om het geleerde in de praktijk te kunnen toetsten.

Zie ook: https://www.postureel-medisch-centrum.nl/#pijnbestrijding

Boek hier de cursus.

+31 0546577011       email: marcel@goudseacademie.eu